Hakkımızda

1

Temelleri 1957 yılında Çanakkale Seramik Fabrikaları A.Ş. ile atılan Kale Grubu, yarım asrı aşan macerasında; Türkiye'de seramik sektörünün kuruluşuna öncülük etmiş, bu alandaki yatırımları ile bir dünya devi...

2

1957 yılında Dr. (h.c.) İbrahim Bodur tarafından kurulan Çanakkale Seramik Fabrikaları A.Ş. ile temelleri atılan Kale Grubu, seramik üretimi ile başladığı sanayi yolculuğunda zamanla yapı kimyasalları, lojistik, savunma ve havacılık sanayiine uzanan bir gelişim yaşadı. Günümüzde, her biri sektöründe lider 20 şirketi ve 5 bini aşkın çalışanıyla Kale Grubu'nun Çanakkale başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde ve İtalya'da yatırımları bulunuyor.

Yapı ürünleri grubunda Avrupa'nın dördüncü; dünyanın en büyük 15'inci büyük üreticisi olan Kale Grubu, yapı kimyasallarında ise Avrupa'nın beş büyük üreticisi arasında yer alıyor. Ulusal ve uluslararası alanda önemli bir pazar payına sahip olan yapı grubu ürünleri 100 ülkede, 400'ü aşkın noktada tüketicilerle buluşuyor.

1987 yılında savunma ve havacılık sektörüne adım atan Kale Grubu, bu alanda 5 şirket ile faaliyet gösteriyor. Lockheed Martin, Boeing ve Airbus gibi dünyanın önde gelen savunma ve havacılık şirketlerinin birinci sıra tedarikçisi olan Kale Grubu, aynı zamanda ülkemizde savunma ve havacılık alanındaki pek çok projenin ana paydaşlarından biridir.

Kale Grubu'nun kurucu değerleri doğrultusunda topluma yaptığı katkıları kalıcı hale getirmek amacıyla başta eğitim ve sağlık olmak üzere kültür, sanat ve bilim alanında çalışmalar yapmak üzere 1991 yılında Dr. (h.c.) İbrahim Bodur Kaleseramik Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı kuruldu.

Kale Grubu kuruluşunun 62'nci yılını kutlarken, sanayici mirası ve girişimciliği ile alanında önder, insana ve çevreye saygılı, topluma sürdürülebilir değer katan itibarlı şirketler grubu olma önceliğiyle ekonomik ve toplumsal faaliyetlerine devam ediyor.

Ortak Davamız

Sanayici mirası ve girişimciliği ile alanında önder,
insana ve çevreye saygılı, Kale Ailesine ve topluma sürdürülebilir değer katan itibarlı şirketler grubu olmak.

Değerlerimiz

Güven Yaratırız
Adil Davranırız
Samimi Yaklaşırız
Tutku ile Çalışırız
Sorumluluk Alırız
Merak Ederiz

Liderlik Sözümüz

Yenilikçi düşüncenin, yaratıcılığın, sürekli iyileşmenin önünü açarım, yeni fikirlerin ortaya çıkmasını teşvik ederim, desteklerim.

Başarıyı takdir eder, teşvik eder ve ödüllendiririm. Başarısızlığı ise sahiplenirim, başkalarını suçlamaz, hatalardan ders çıkarır, paylaşırım.

İş sonuçlarını üzerinde uzlaştığımız objektif kriterler (ölçülebilir, ulaşılabilir, net, rakamsal, vb) ile değerlendiririm.

Çalışanlarımın yönetiminde (işe alım, yetenek yönetimi, performans değerlendirme, vs) kurumsal prosedürleri bilir ve uygularım.

İletişimim her zaman olumlu, yaklaşımım yapıcıdır.

Ekibimin sürekli gelişiminin sorumluluğunu alır, çalışanlarımı geleceğe hazırlarım.

Ekibimin hedeflerine ulaşması ve tutku ile çalışması için en uygun ortamı yaratırım.

Bana gelen bilgiyi çalışanlarımla hemen paylaşır, kurumsal gizlilik içermeyen bilginin
tüm çalışanlaıma açık olduğunu bilirim. İletişimde şeffaflık prensibimdir.

Hedeflerimizi, sebepleri ve sonuçları anlatır, yönetimin bütünlüğü açısından alınan kararların
herkes tarafından bilinmesini, anlaşılmasını ve benimsenmesini sağlarım.

Bilgiye ve analitik yaklaşıma dayanan karar mekanizmaları oluştururum ve kullanırım.
Bilgi sahibi olmadan yorum yapmam.

Alınan kararların takipçisi olurum, önümüze çıkan engeller ile mücadele eder, uygulamayı destekler ve sonuçlarını sahiplenirim.

Ekip çalışmasını destekler, katılımcı yaklaşımla işin çözümüne odaklanır ve çalışanlarımı karar süreçlerine dahil ederim.

İşimi sahiplenir, işimin doğal lideri olurum, gerektiğinde inisiyatif alır, harekete geçerim.

Sorumluluğa uygun yetki veririm. Yetki verdiğim konulara doğrudan müdahale etmem,
ilgili kişinin sorumluluk almasını sağlar, yakından takip ederim.

Kurumumuzda çalışan herkes her kademeye rahatlıkla ulaşabilir.
Bana her kademeden gelen konuyu dinlerim, çözüm için sorumlusuna yönlendirir, takip ederim.

Başkaları hakkında ya da başkalarının arkalarından konuşulmasına asla izin vermem.

Verimli, kaliteli zaman yönetimine önem veririm, ekibimi bu doğrultuda teşvik ederim.
Toplantılara sadece ilgili kişileri çağırır, konudan uzaklaşmaz, zamanlamaya uyarım.

Eylemlerimin müşterilerimizi, şirketimizi, toplumumuzu, çevremizi etkilediğinin bilinciyle yaşarım.

Çalışanlarımı sosyal sorumluluk projelerine katılmalarını teşvik eder, zaman ayırmalarına olanak sağlarım.

Büyük resmi görür, gelecekle ilgili vizyon oluşturur, çalışanlarımın da görmesini sağlarım.

Kale değerlerini bilirim, sahip çıkarım, örnek olurum, ilham veririm.