Sürdürülebilirlik

1

Her zaman "önce insan" felsefesiyle yola çıkan Kale Grubu, çalışmalarında inovatif ve sürdürülebilir çevre yaklaşımını benimsemektedir. Bütünsel sürdürülebilir kalkınma hedefleri çerçevesinde ekonomik, çevresel ve toplumsal boyutları sahiplenerek geleceğe uyumlu bir şekilde büyümeyi amaçlamaktadır. Çalışanlarının verimliliğini, müşterileriyle iş birliği yapabilmeyi ve en önemlisi geleceği önemsemeyi, gelecek farkındalığını geniş kitlelere aşılamayı göz önünde bulunduran Kale Grubu, üretiminin ve gelişiminin her aşamasına, çevreye olan etkileri göz önüne alarak ürün, hizmet, marka, faaliyet alanı, iş süreçleri ve teknoloji kullanımını da entegre etmektedir.

Kale Grubu bugünün ihtiyaçlarını karşılarken, gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını da karşılayabilmek için ödün vermeden çalışmaya devam etmekte ve daha iyi bir dünya için yüksek teknolojili ürünler geliştirmektedir.

 
İnovasyon

İnsan için yenilikçi yaklaşımlar

Değişimi insan ve dünya için bir fırsat olarak gören Kale Grubu; toplam gelirlerinin %2'sini Ar-Ge için kullanmaktadır.

Uluslararası düzeyde başarılı projelere imza atan Kale Grubu, global pazarlara daha yenilikçi ürünler sürerek büyümektedir. Sürdürülebilirlik kavramıyla ilgili hammadde alımından imalata, dağıtımdan tüketici kullanımına kadar yaşam döngülerinin her aşamasıyla ilgili çalışmalar yürütmektedir. Araştırma, Süreç Araştırma-Geliştirme ve Tasarım-Ürün Geliştirme bölümlerinde üniversiteler ve araştırma merkezleri ile ulusal & uluslararası platformlarda işbirlikleri gerçekleştirmektedir.

Türk seramik sektörünün lider kuruluşu Kaleseramik ilk sistematik Araştırma ve Geliştirme faaliyetlerine 1973 yılında başlamış; 14 farklı lokasyonda gerçekleştirdiği tüm araştırma ve geliştirme faaliyetlerini 5 bin 200 metrekarelik tek bir alan üzerine kurulan yeni Ar-Ge merkezinde toplamıştır. 30 milyon TL'lik yatırımla kurulan Kaleseramik Ar-Ge Merkezi'nin yetkinliklerini, Kale İtalya bünyesindeki Ar-Ge merkezi ile birleştirerek dünya çapında bir Yapı Ürünleri Araştırma ve Geliştirme Merkezi haline getirmiştir.

Kale Grubu'nun yapı kimyasalları alanında lider şirketi Kalekim'i,rakiplerinden ayıran en önemli özelliklerinden biri d eAr-Ge'ye yaptığı yatırımdır. Bugün Kalekim Ar-Ge'de yaklaşık 200 üründen oluşan ürün gamının tüm geliştirme ve iyileştirme faaliyeti, herhangi bir teknik bilgi transferi olmaksızın yürütülmekte ve dünyanın en gelişmiş teknikleri kullanılarak, hammaddeden ürününe kadar bir mükemmellik zinciri oluşturulmaktadır. Böylece üretim yapılan coğrafya neresi olursa olsun, bulunduğu bölgedeki hammaddeler ile aynı kalitede ürünler üretebilmektedir.

Kalekim'in son teknolojik cihazlarla donatılan uygulamalı araştırma laboratuvarlarında; sektöründe dünyada sınırlı sayıda bulunan yaşlandırma cihazları kullanılarak, ürünlerin dış cephe dayanımları test edilmektedir. Kalekim ID adı verilen uygulama ile ürünlerin içine katılan belirteç katkı maddesi sayesinde, seneler sonra bile üründen alınan örnekte yapılan inceleme sonucu, yapıştırıcının markasının tanınabildiği bir teknoloji kullanılmaktadır.

Kale Grubu'nun bir diğer stratejik iş kolu olan savunma ve havacılık sanayinde yapılan Ar-Ge faaliyetleriyle birlikte ülkemizin bu alanda tasarım yapan, üreten, geliştiren gruplarından biri haline gelmiştir. Milli Piyade Tüfeği, Milli Makinalı Tüfek, Turbojet Motor, Uçak Parçaları, Roket ve Füze Fırlatma Rampalarındaki özgün tasarım projeleri ile çeşitli tipte Yakıt Pilleri Geliştirme ve İnsansız Hava Araçları konusunda yapılan çalışmalar, savunma ve havacılık alanlarındaki Ar-Ge faaliyetlerinin önemli örnekleridir… Ayrıca, havacılık alanındaki Ar-Ge çalışmalarını ayrı bir şirket çatısı altında toplayarak, bu konuda sektördeki ilk Ar-Ge şirketini olan Kale Ar-Ge kurulmuştur.

Global pazarlarda hızla büyümeyi hedefleyen bir grup olan Kale; tasarım, pazarlama alanlarında daha da gelişerek ve bilim çevreleriyle etkin işbirliği içinde yenilikler yaratarak, hem müşterilerine daha iyi ürünler sunmak hem de operasyonel mükemmellik sayesinde dünya ölçeğinde sürdürülebilir büyüme ve rekabet sağlamaktır.

İnovasyon

Tasarım

Kalite, üretim teknolojisi, araştırma-geliştirme çalışmalarıyla inovasyonu yakından takip eden Kale Grubu, işlevselliğin yanında tasarımı da ön plana çıkaran çözümler sunmak için çalışmakta, bu düşünceyle odak alanına "tasarım yönetimi ve inovasyon"u yerleştirerek ürün gamındaki birçok ürünü IF ve Red Dot gibi uluslararası ödüllerle taçlandırarak yoluna devam etmektedir.

Yaratıcı ve yenilikçi dinamikleri harekete geçirerek tasarım farkındalığı yaratmak ve Türkiye'deki tasarım birikimini dünyaya tanıtmak amacıyla İstanbul Bilgi Üniversitesi Tasarım Kültürü ve Yönetimi programı ile birlikte oluşturduğu Santral İstanbul Kampüsü'nde bulunan Kale Tasarım Merkezi'nde; tasarım dünyasının farklı disiplinlerinden profesyoneller, öğrenciler ve üreticileri bir araya getirmektedir.

kaletasarimmerkezi.com

Tasarım

Çevreye duyarlı üretim ve enerji kullanımı

Kale Grubu'nun "enerji ve çevre" konusunda öncelikli 4 hedefi;

 • Operasyonel süreçlerde enerjinin kullanıldığı farklı alanlarda tasarruf ederek, verimlilikleri artırmak, çevre odaklı sürdürülebilir süreçleri oluşturmak.
 • Enerji yönetimini izlenebilir ve analiz edilebilir hale dönüştürerek, tasarruf kültürünü yaymak.
 • Global ve ülkesel bazda enerji stratejilerini izlemek ve gelecek için alternatif enerji kaynaklarını takip etmek.
 • Yenilik ve teknolojiyi takip ederek sürekli iyileştirme ve revizyonları projelendirmek.

Çevre için daha az karbon

Kale Grubu "her şey dünya iyi bir dünya için" felsefesiyle; enerji verimliliği konusunda sorumluklarını yerine getirmek için sürekli proje geliştirmekte ve eğitim faaliyetleri düzenlemektedir. Enerji ve çevre politikalarına bağlı olarak fabrikalarında Karbon Yönetimi ile ilgili olarak üretim proseslerinde enerjinin verimli ve etkin kullanımı, enerji geri kazanım projeleri ile karbon emisyonlarının azaltılması yönünde çalışmaları hızla devam etmektedir.

En temiz enerji, israf edilmeyen enerjidir!

Kale Grubu "En temiz enerji, israf edilmeyen enerjidir" sloganından yola çıkarak sürdürdüğü çalışmalar sonucu, fabrikalarında 3 yıl içerisinde aynı makine ve teçhizatı kullanarak yüzde 30 daha fazla üretim yapmıştır. Enerji tasarrufuna yoğunlaşmış yatırımları ile 2011 yılında tüm enerji girdilerimizde metrekare başına yüzde %10.4'lük bir tasarruf sağlamaktadır.

Çevre duyarlılığında etkin, çünkü atık yönetiminde etkin.

Kale Grubu şirketleri "üretirken tüketmemeyi" esas almaktadır. Bu yüzden tüm işletmelerde enerji etütleri yapılarak tasarruf noktaları tespit edilip, buna uygun olarak verimlilik artırıcı projeler hayata geçirilmektedir.

Su Yönetimi ve Arıtma Tesisi

Üretim sırasında minimum su kullanımı için önlemler geliştirilmektedir. İşin her aşamasındaki çalışanlar bu konuda eğitilmektedir. Proses sonucu, atık sular ve evsel atık sular arıtma tesisinde arıtılmakta, deşarj standartlarını sağlayan arıtılmış su, yıkama amaçlı olarak tekrar kullanılmaktadır. Tüm proses sırasında oluşan atık sular ve personelden kaynaklanan evsel atık sular, arıtma tesisinde arıtılmaktadır. Evsel atık sular ise biyolojik arıtma bölümünde arıtılmaktadır.

Ambalaj atıkları

Satışa sunulan tüm ürünlerde kullanılan ambalajlar geri dönüşebilir malzemelerden tercih edilmektedir. Nakliye için kullanılan ahşap paletler, ISPM NO:15'e göre ısıl işleme tabi tutularak sertifikalandırılmakta; atıkların geri kazanımı ise ÇEVKO yetkili kuruluş aracılığıyla gerçekleşmektedir.

Türkiye'nin en verimli endüstriyel tesisi Kale

Kale Grubu dünyayı düşünen ve en verimli şartlarda çalışan tesisleri sayesinde;

 • 17 bin konutun aylık elektrik ihtiyacı kadar az enerji kullandı.
 • 12 bin 700 konutun aylık doğalgaz ihtiyacını kadar az enerji kullandı.
 • 50 bin nüfuslu bir yaşam merkezinin enerji tüketimini karşılayacak kadar az enerji kullandı.
 • 38 bin ağaç eşdeğeri çevresel fayda sağladı.
 • 12 bin 900 ton karbondioksit salınımını engelledi.

Ayrıca Kale, enerji yoğunluğunu son 3 yıl içerisinde en fazla düşüren tesis olarak; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından "Türkiye'nin En Verimli Endüstriyel Tesisi" ödülüne layık görülmüştür.

"Çevresel Ürün Deklarasyonu" alan ilk Türk firması Kaleseramik

Kaleseramik tüm ürün gruplarına EPD - Çevresel Ürün Deklarasyonu alan ilk Türk firmasıdır. Bir ürünün hammadde tedariğinden, üretim, enerji tüketimi, atık yönetimi gibi tüm süreçlerindeki çevresel etkilerini şeffaflıkla ortaya koyan 'çevre etiketi'ne sahip ilk Türk firması olarak, sektörde önemli bir adım atmıştır.

Çevresel performansla ilgili kesin veriler içeren Çevresel Ürün Deklarasyonları, ürünler hakkında güvenilir bilgi sunduğu için üreticiler açısından en uygun çevre etiketleri olarak öne çıkmaktadır. Bu önemli değerlendirmeler sonucu EPD Belgesi'ni alan Kaleseramik, ürünlerinin tüm süreçlerinin ele alındığı yaşam döngüsü değerlendirmesiyle çevre performansını tarafsız olarak ortaya koymuştur.

%100 enerji tasarrufu sağlayan projeye 2013 İSO Çevre Ödülü

Kaleseramik, üretim sürecinde önemli oranda tasarruf sağlayan Enerji Verimliliği Uygulama Projesi'yle "İSO Çevre Ödülleri"nde Jüri Özel Ödülü'ne layık görülmüştür. İstanbul Sanayi Odası'nın, çevrenin korunması amacıyla proje geliştiren şirketlerin örnek ürün ve uygulamalarını desteklemek amacıyla düzenlediği geleneksel "İSO Çevre Ödülleri"nde değerlendirilen Kaleseramik, "Fırın atık ısılarını kullanarak %100 tasarruf sağlayan" uygulamasıyla 2013'te Jüri Özel Ödülü'nü almıştır.

2014'te çevre ve enerjide üç büyük ödül...

Türkiye'nin enerjiyi en verimli kullanan tesisi olan Kaleseramik; 2014 İSO Çevre Ödülleri'ne damgasın vurarak üç farklı projeyle, üç farklı kategoride ödüle layık görülmüştür. 8 bin 706 ağaçlık katkı sağlayan Isı Geri Kazanım Projesi ile "Enerji Verimliliği Uygulama Kategorisi"nde birincilik, su tüketiminde devrim yaratan ve %55 su tasarrufu sağlayan klozeti Kale Aquasmart ile "Çevre Dostu Uygulama Kategorisi"nde ikincilik, sağlık inovasyonu sağlayan Nem Kontrollü Karo Projesi ile "İnovatif Çevre Dostu Ürün Kategorisi"nde ikincilik ödülünü almıştır. Kaleseramik geliştirdiği smart çözümlerle, çevreyi ve dünyayı korumaya devam etmektedir.

Yeşil bir dünya için de daima en iyi: Kalekim

Kalekim'in öncelikli hedefi, doğal kaynakların tüketiminde maksimum tasarruf ve geri dönüşüm sağlamaktır. Bu bilinç yalnızca üretimde değil, şirket çalışanlarına da aşılanan bir prensip olarak yıllardır sürmektedir. Tozumayan, küf oluşumunu engelleyen, hammaddesi geri dönüşümlü ve su bazlı ürünleri ile Kalekim; "Yeşile ve Dünyaya Dost" felsefesini üretim sürecinden ürünlere kadar tüm faaliyetlerinde benimsemektedir.

 • Yeni oluşturulan ve kullanılan her ürünün, hammadde ve prosesi için çevresel analizler yapılmaktadır.
 • Düzenli aralıklarla emisyon ve çevresel gürültü ölçümleri yapılmaktadır.
 • Üretim sonucunda oluşan atık suyun arıtılmakta, ayrca Kalekim tesislerinde aylık ve akredite laboratuvarlarda 3 aylık testler yapılmaktadır.
 • Tehlikeli atıklar ayrıştırılarak toplanmakta ve sadece lisanslı firmalar aracılığı yok edilmektedir.
 • Geri kazanılabilir atıklar ayrıştırılarak toplanıp, lisanslı firmalara geri kazanıma gönderilmektedir.
 • Çevre kapsamındaki tüm yasal izin ve belgeler alınmakta, aynı zamanda takibi gerçekleşmektedir.
 • Tüm çalışan ve taşeronlar çevre yönetim sistemi hakkında düzenli olarak bilgilendirilmektedir.
 • Doğal kaynakların etkin kullanımı için Enerji Yönetimi faaliyetlerinin gerçekleştirilmektedir.

Çevreye duyarlı üretim ve enerji kullanımı

Sosyal Sorumluluk

Kale Grubu, toplumun yaşam kalitesini her alanda yükseltmek için çalışmaktadır. Bugüne kadar topluma hizmet veren sivil toplum kuruluşlarının açılmasında ve geliştirilmesinde etkin rol oynamıştır. Ülkemiz ve insanımız için yerine getirmekte olduğu çalışmaları sistematik hale sokmak amacıyla kurduğu, eğitimden istihdama birçok sosyal sorumluluk faaliyetine imza atan Dr. (h.c.) İbrahim Bodur Kaleseramik Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı (KSV); 1991 yılından bu yana eğitim, istihdam ve girişimcilik alanlarında faaliyet gösteren KSV, sosyal sorumluluk bilincini, gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilmek için çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

Eğitime yönelik faaliyetler

Burslar: Kale Grubu ve Bodur Ailesi tarafından verilen eğitim bursları, 2001 yılından itibaren KSV çatısı altında organize edilmiştir. Kuruluşundan bu yana başarılı ve ihtiyaç sahibi 700 öğrenciye eğitim bursu veren KSV, bursiyerlerine rehberlik desteğinin yanı sıra grup bünyesinde iş ve staj imkanı sağlmaktadır.

İstihdama yönelik faaliyetler;

Meslek Edindirme Kursları:

KSV Meslek Edindirme Kursları'nın amacı, eğitimli ara eleman yetiştirme konusunda ülkemizi hem maddi hem de manevi yönden destekleyerek; kalifiye, bilgili, el becerisi artırılmış, yeni malzeme ve teknolojilerle donatılmış, çağdaş, belgeli ustalar yetiştirmektir.

KSV'nin Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığı protokol çerçevesinde yürütülen, seramik yer ve duvar karosu kaplamacılığı meslek edindirme kurslarıyla gençlere Avrupa Birliği kriterlerine uygun, kalifiye seramik ustası olma imkanı sağlamaktadır.

Türkiye genelinde yapılan meslek edindirme kursları ile 4.578 işsiz insanımızı meslek sahibi yapan KSV; ayrıca cezaevlerinde, çocuk ıslahevleri ve yetiştirme yurtlarında açılan kurslarla tutuklu hükümlülerin yeni hayatlarına büyük bir umutla başlamalarına katkıda bulunmaktadır.

Geliştirme ve Uyum Kursları:

KSV, 2003 yılında eğitim faaliyetlerini inşaat sektörünün ihtiyaçlarına göre genişleterek, Seramik Yer ve Duvar Karosu Kaplamacılığı'nın yanı sıra "Sıvacılık", "İnşaat Boyacılığı", "Sıhhi Tesisatçılık" ve "Yapı Yalıtımcılığı" alanlarında da Geliştirme ve Uyum Kursları düzenlemektedir. Böylelikle sektörde çalışan iş gücünün teknolojik gelişmelere uyumunun sağlanması ve bu gelişmelerin endüstriyel teknik öğretim okullarına aktarılması ve eğitimsiz ustadan kaynaklanan uygulama hatalarını en aza indirmeyi hedeflemektedir. KSV'nin kuruluşundan bu yana Geliştirme ve Uyum Kursları ile inşaat sektörüne 4 .313 vasıflı usta kazandırılmıştır.

İlk İşim Okullarda Değişim.

KSV İlk İşim Okullarda Değişim projesiyle de eğitim alan seramik ustalarını, yine bir sosyal yardımlaşma zincirine dahil etmekte ve yeni ustalara köy okullarının tuvaletlerini yenileyerek, staj çalışmalarını yapma olanağı sağlamaktadır. Böylece, köylerimizdeki öğrencilerin daha sağlıklı, daha hijyen ortamlarda eğitim almalarını sağlayarak ikinci bir sosyal dayanışma ve yardımlaşma örneği yaratmaktadır.

"İlk İşim Okullarda Değişim" projesi kapsamında; bugüne kadar Denizli, Erzurum, Isparta, Kayseri, Mersin, Sivas, Trabzon, Şanlıurfa, Çankırı, Adana, Çorum, Ankara, Hatay, Amasya ve Yozgat ve Diyarbakır dahil Türkiye'nin değişik illerinde toplam 55 köy okulunun yenilenen tuvaletleri hizmete açılmıştır. Bu sosyal sorumluluk projesinde yetişip tekrar bu zincire dahil olan ustalar sayesinde toplam 2 bin 843 öğrenci, daha sağlıklı ortama kavuşturulmuştur.

ksvvakfi.org
ksviktisadiisletme.org

Sosyal Sorumluluk

2  Daha iyi bir dünya için Kale'nin çözümleri...