Yasal

1

Kullanım Şartları

Web Sitemize bağlanmanız veya içeriğindeki herhangi bir bilgiyi bu yolla kullanmanız halinde aşağıdaki kullanım şartlarına tabi olduğunuzu kabul etmektesiniz. Aşağıdaki kullanım şartlarını kabul etmediğiniz takdirde Site'den çıkmanız gerekmektedir. Web Sitemize bağlanmanız veya içeriğindeki herhangi bir bilgiyi bu yolla kullanmanız halinde aşağıdaki kullanım şartlarına tabi olduğunuzu kabul etmektesiniz. Aşağıdaki kullanım şartlarını kabul etmediğiniz takdirde Site'den çıkmanız gerekmektedir.

Kamuya açık web sitemiz ve içeriği, herhangi bir maddi menfaat beklentisi olmaksızın genel anlamda bilgi verme amacına yönelik olarak hazırlanmıştır. Siz kullanıcılarımıza herhangi bir hususta verilmiş tavsiye, görüş ve/veya yönlendirme niteliğine haiz değildir. Şirketimiz bu Site'de yayınlanmış bilgiler ya da bilgilere dayanılarak yapılmış işlemlerden veya Siteye ulaşılamamasından doğan ve doğacak zarar/ziyandan dolayı hiçbir sekilde sorumlu tutulamaz. Sitede yer alan bilgiler ışığında verilecek her türlü kararlar ile ilgili tüm sorumluluk münhaıran kullanıcıya aittir. Sitemizdeki bilgi, belge, marka, logo, resimler, tanıtım filmleri ve diğer hususlar kişisel bilgilenme amacına hizmet ettiğinden, bunların çoğaltılması, dağıtılması, yüklenmesi, basılması, yayınlanması, ve sair yollarla ticari amaçlara istinaden kullanılması şirketimizin yazılı ön iznine tabidir. Site içerisinde yer alan tüm bilgilerin, sehven yapılan hata ve beyanatlar müstesna olmak üzere, doğru, açık ve anlaşılır olması esas amacımızdır. Bu nedenle, Siz kullanıcıların bilgilerde hasıl olabilecek değişiklerden haberdar olabilmeniz için, Sitedeki bilgilerin, mevcut değişiklikler nazara alınarak mümkün mertebe doğru ve hızlı güncellenmesi amaçlanmaktadır. Ancak zaman zaman gerek bazı teknik aksaklıklar, gerekse üçüncü kisilerden kaynaklanan bazı sebeplerle site erişimi ve/veya içerik güncellemelerinin gecikmeli ikmali sözkonusu olabilmektedir. Bu gibi hallerde doğabilecek zarar/ziyandan dolayı Şirketimiz herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir.

Şirketimiz önceden haber vermeksizin Site içerigini ve yasal uyari metnini yeniden düzenleme, bazi bilgi, belge, resim, logo vesair içerikleri Siteden kaldirma hakkına haizdir. İşbu Uyarı Metninin herhangi bir hükmüne aykırılık ya da Site ve/veya Site içeriğinin mer'i kanun ve nizamlara uygun kullanılmaması ya da tavsiye, görüş veya yönlendirme olmamasına rağmen bu yönde kullanılması halinde doğabilecek zarar/ziyan ve hukuki sorumluluk münhasıran kullanıcıya aittir.

Ziyaretçilerimizin, Sitemizde yer alan Erişim linklerini kullanarak elde edeceği bilgilerin kullanılması halinde hertürlü sorumluluk bağlantı kurulan link yetkililerine aittir. Web sitemizde zaman zaman yer alan linkleri kullanılarak diğer sitelere ulaşmanız halinde, o sitelerin kullanım şartları geçerli olup, link verilen web sitelerinin içeriğinin doğruluğunu taahhüt veya garanti etmemekteyiz. Bu linkleri kullanıp kullanmamak tamamiyle ziyaretçilere bağli olup, verilen linki kullanmak suretiyle ilgili siteye girilmesi veya kullanılmasından doğabilecek zararlardan münhasıran sorumlu olduğunuzu kabul etmektesiniz.

Sitemizde bulunan marka, logo, resimler, tanıtım filmleri ve benzeri materyallere ilişkin tüm telif ve/veya fikri mülkiyet hakları Şirketimize ait olup, 5846 Sayili Fikri ve Sinai Mülkiyet Hakları Kanun'u ve diğer mer'i kanun ve nizamlar çerçevesinde korunmaktadır. Site içeriğinin herhangi bir surette tahrifi, site içeriğine Şiirketimiz dışında yapılacak her nevi kanuna aykırı müdahale, Site içeriğinin işbu Yasal Uyarı metnine aykırı kullanımı ve telif haklarına aykırılık cezai ve/veya hukuki takibatla sonuçlanabilir.

Site içeriğinden haklarının haleldar olduğunu iddia edenler, Şirketimize başvurmak suretiyle 5651 Sayılı Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İslenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un kendilerine tanıdığı haklarını kullanabilirler.

İşbu Yasal Uyarı metninin uygulanabilirliligi 5651 Sayili İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İslenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, ilgili yönetmelikler, mer'i kanun ve nizamlarla sınırlandırılmış olup, herhangi bir maddesinin resmi kurum ve merciler tarafinda yok hükmünde addedilmesine karar verilmiş olması, Yasal Uyarı metninin tümüne sirayet etmeyecek olup, yürürlükte kalan hükümler tarafları bağlayıcı olmaya devam edecektir.

Bu web Sitesinin kullanımından ve/veya Yasal Uyarı metninde yer alan kosul ve hükümlere ilişkin ya da Site içeriği ile bağlantılı olarak çıkabilecek uyusmazlıklarda Türkçe Yasal Uyarı metni esas olup, İstanbul Mahkeme ve İcra Daireleri münhasır yetkilidir. Şirketimiz önceden haber vermeksizin Site içerigini ve yasal uyari metnini yeniden düzenleme, bazi bilgi, belge, resim, logo vesair içerikleri Siteden kaldırma hakkına haizdir.

2